Nên làm gì khi bỗng dưng thất nghiệp mùa Covid-19

Những ngày này, dân marketing không khỏi kháo nhau xem chúng mày có bị cắt giảm biên chế, giảm lương hay tệ hơn là “Thanos” cả team không? Vâng mình đang nói đến mùa Covid-19 đang diễn ra. Bộ phận marketing của các công ty thường sẽ là bộ phận lãnh đạn đầu tiên, không sớm thì muộn.

Đọc tiếp Nên làm gì khi bỗng dưng thất nghiệp mùa Covid-19