Bao dung là gì?

Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Hay nói ngắn gọn, sống bao dung là lối sống yêu thương, chia sẻ, tha thứ thay vì ghét bỏ, thù hận người khác.

Đọc tiếp Bao dung là gì?

Lòng biết ơn là gì?

Hình như tôi đã được học về lòng biết ơn từ khi cắp sách đến trường, trong những bài học giáo dục công dân hay những câu ca dao:”Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…..” Nhưng kì thực, cảm thụ về lòng biết ơn trong khoảng thời gian đó đến khi qua tuổi vị thành niên hầu như không sâu sắc và không được áp dụng nhiều trong cuộc sống.

Đọc tiếp Lòng biết ơn là gì?