Khả năng tập trung là “siêu năng lực” của thời đại này?

Nếu bạn vừa đọc xong tiêu đề thì bài viết này sẽ là câu trả lời. Khả năng tập trung chính là một trong những "siêu năng lực" của thời đại này. Và nó cũng là nhân tố ảnh hưởng lớn đến thành công trong công việc và sức khỏe tâm thần của chúng ta. Vì sao? Đọc tiếp Khả năng tập trung là “siêu năng lực” của thời đại này?