SEO YouTube Video: Làm sao để tăng view tự nhiên? (Update 2020)

Khoảng 2 năm đổ lại, cộng đồng mạng Việt Nam đã bắt đầu làm quen với thuật ngữ YouTuber. Phong trào làm video YouTube cũng từ đó mà đi lên. Là một marketer chắc chắn bạn cũng không thể ngồi yên giữa xu thế này. Vậy làm sao để video YouTube có nhiều view tự nhiên? Đó là lúc cụm từ  “SEO YouTube” hay “tối ưu hoá video trên YouTube” xuất hiện.

Đọc tiếp SEO YouTube Video: Làm sao để tăng view tự nhiên? (Update 2020)