Author: mrthang

Ngôn từ là một thứ rất đáng sợ. Nó có thể làm thương tổn người khác một cách sâu sắc. Nhưng điều đáng sợ hơn là những câu chữ bạn viết ra cũng dễ dàng vạch trần bản chất con người bạn.